MENU

Krušnohorská poliklinika s.r.o., jejímž jediným zakladatelem je město Litvínov, vznikla 1. ledna 1998.

Budovy polikliniky soustřeďují praktické lékaře pro dospělé,  pediatry, gynekology, stomatology, ambulantní specialisty (neurologie, psychiatrie, chirurgie, ortopedie, ORL, oční, kožní, interna, logopedie, urologie, plicní,gastroenterologie) včetně diagnostiky (radiodiagnostické, zubní rentgen, oddělení klinické biochemie, sonografie), dále poradny (cévní, proktologie,alergologie).

Krušnohorská poliklinika s.r.o. nabízí ve svých prostorách téměř komplexní lékařskou péči poskytovanou privátními odbornými  lékaři občanům celé spádové oblasti, která zahrnuje zhruba 40.000 obyvatel.

V přízemí polikliniky je pacientům k dispozici lékárna, zdravotnické potřeby, rehabilitace a léčba bolesti, jídelna vč. veřejného stravování. V dalších prostorách se nachází občerstvení, menší obchod s textilem, bylinkami a trafika. Zbývající prostory v budově jsou využívány jako kanceláře.

Hlavním zaměřením  společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. je poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení, následná ústavní péče na ošetřovatelských lůžkách a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče  v  Podkrušnohorské nemocnice následné péče (dále jen PNNP). Dále Krušnohorská poliklinka s.r.o. provozuje penziony s pečovatelskou službou a pečovatelskou terénní službu.

Aktuality

Veřejná zakázka malého rozsahu

„ NÁKUP ZÁKLADNÍHO LŮŽKOVÉHO VYBAVENÍ pro poskytování zdravotních služeb na lůžkách následné lůžkové péče v Krušnohorské poliklinice s.r.o.“

Dokumenty jsou ke stažení v sekci "Výběrová řízení"

VÝMĚNA OKEN UKONČENA

V těchto dnech byla v budově poliklinika ukončena II. etapa výměny oken a MIV. Děkujeme všem nájemcům, klientům i pacientům za vstřícnost a spolupráci při této náročné akci. Krušnohorská poliklinika s.r.o..

Psí návštěva

Klienty Krušnohorské polikliniky z domova pro seniory Naděje 1 a 2 navštívil s ukázkou agility umění pan Václav Gaertner z Mostu společně se svými čtyřmi pejsky...
více

Setkání generací

V měsíci květnu se Krušnohorské poliklinice s.r.o. podařilo navázat užší spolupráci s Mateřskou školkou Laduška...
více

1. ETAPA VÝMĚNY OKEN

Na konci roku 2015 byla dokončena 1. etapa výměny oken a MIV v objektech polikliniky. Děkujeme všem nájemcům, klientům i pacientům za vstřícnost a spolupráci při této náročné akci. Krušnohorská poliklinika s.r.o..

16.12.2013
Podkrušnohorská nemocnice následné péče získala recertifikaci shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 od Certifikačního orgánu KOMORACERT. Certifikovaný systém managementu kvality se vztahuje na obor: Poskytování zdravotních a rehabilitačních služeb v nestátním zdravotnickém zařízení a zajišťování odborného doškolování lékařů a zdravotnického personálu.